نماینده اطلاعات سپاه در دفتر محمد خاتمی


محمد خاتمی اجازه داده است سعید نورمحمدی به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه ، در دفتر وی مستقر شده و اخبار را منتقل کند .
نورمحمدی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۵ سال حبس تعلیقی و یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و حضور در احزاب محکوم شد اما در معامله ای که با سپاه انجام داد ، این محرومیت برطرف شد و در سال ۱۳۹۲ با همراهی محمد صادق خرازی و به دستور اطلاعات سپاه ، حزب امنیتی ندای ایرانیان را تاسیس کردند .
نورمحمدی در حال حاضر ، رییس کمیته امور استان ها در این حزب امنیتی است .

ملاقات‌های منظم نمایندگان محمد خاتمی با حسین طائب