شش نفر از قربانیان قتل های زنجیره ای


فاطمه قائم‌ مقامی : در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۴ در خیابان پاسداران توسط سعید امامی کشته شد
زهره ایزدی : دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران که در سال ۱۳۷۳ کشته شد
جمشید پرتوی : پزشک احمد خمینی که در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۰ کشته شد
فرزین مقصودلو و خواهرزاده اش شبنم حسینی : در تاریخ ۱۳۷۵/۸/۱ در گرگان کشته شدند
سیامک سنجری : در تاریخ ۱۳۷۵/۸/۱۳ کشته شد