نماینده اطلاعات سپاه در رسانه ها


شهاب طباطبایی که سابقه بازداشت در حوادث پس از کودتای ۸۸ را دارد ، اکنون در یکی از روزنامه‌های مهم کشور ، هماهنگ کننده انتشار گزارش‌های امنیتی بدون ذکر نام نویسنده است .
او در دادگاه‌های فرمایشی پس از کودتای ۸۸، مطالبی را علیه جنبش سبز و رهبران محصور آن مطرح کرد و آزاد شد .
طباطبایی در حال حاضر ، یکی از اعضای اصلی حزب ندا ( متعلق به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ) است .

مصاحبه های شهاب طباطبایی با خبرگزاری های امنیتی :

www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/16/1232775

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930819000496