علی لاریجانی ایرانی نیست


 علی لاریجانی در شهر نجف به دنیا آمده است . سایت شخصی علی لاریجانی