اصلاح طلبان انقلابی : عطاالله مهاجرانی
در شماره ۲۹ نشریه والفجر تاریخ ۱۳۶۱/۱/۳۰ ، عطاالله مهاجرانی در مطلبی ، به صادق قطب زاده ، مهدی بازرگان ، نهضت آزادی و … به تندی حمله میکند
مهاجرانی در سالگرد درگذشت مهدی بازرگان در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ ، از بازرگان ستایش میکند :


 
مصائب آنا