مزدوریاب : مهدی نوروزیمهدی نوروزی ، یکی از اعضای سپاه پاسداران بود .
او یکی از مهاجمان به ستاد میرحسین موسوی در ۱۳۸۸/۳/۲۲ است که در عکسهای زیر دیده میشود :

 در تصاویر زیر ، او را در حال شلیک به مردم در تظاهرات ۱۳۸۸/۱۰/۶ میبینید :
کسی که با جلیقه قهوه ای در عکسهای بالا دیده می شود ، در سوریه هم با مهدی نوروزی همراه بوده است و در مراسم او هم حضور دارد : مهدی نوروزی و این فرد در عکسهای دیگری از سرکوبهای بعد از کودتای ۲۲ خرداد هم دیده میشوند :

 https://4.bp.blogspot.com/_K6X7jF4jzMw/TK7NMMBEnLI/AAAAAAAAAJQ/rhEnSO52TLg/s1600/19.jpg

مهدی نوروزی دی ماه ۱۳۹۳ در سوریه کشته شد .