ماجرای ازدواج سپهری ( معاون دادستان تهران )سپهری ( معاون دادستان تهران در سال ۱۳۸۸ ) در دوره ای که رییس شعبه ۱۰۱ دادگستری مرکز در مشهد بوده ، بدون ابلاغ قانونی به حسین حسن آبادی ، همسرش را در روز تعطیل اداری وادار به امضای طلاقنامه میکند و بعد از ۱۳ سال زندگی مشترک و داشتن دو فرزند ، از هم به اجبار جدا میشوند و بعد سپهری با او ازدواج میکند .

دستور رسیدگی به شکایت حسین حسن آبادی از سپهری :