فرهاد تجری : حامی سعید مرتضوی


بعد از انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد حوادث پس از کودتای ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و تایید نقش سعید مرتضوی در انتقال بازداشتیها به زندان کهریزک و به قتل رساندن تعدادی از آنها ، فرهاد تجری از سعید مرتضوی دفاع کرد و گفت ذبح کردن مرتضوی در حادثه کهریزک ، خلاف عدالت است !
فرهاد تجری ، نماینده قصر شيرين و گیلانغرب در دوره هشتم بود . وی در انتخابات مجلس دهم ، نامزد جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی بود و به مجلس راه یافت .

ایمیل شخصی فرهاد تجری : farhad.tajari@yahoo.com