ارسلان فتحی پور : مخبر اطلاعاتی بیسواد


ارسلان فتحی پور ، نماینده شهرهای کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس‌های هفتم، هشتم و نهم و رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم و نهم می‌باشد .
وی متولد سال ۱۳۴۱ است و در یکی از روستاهای شهرستان خداآفرین به نام روستای یوسف لو متولد شده است .
فتحی پور کاسبکار جزء بود و با همین پوشش هم به عنوان مخبر و خبرچین با یکی از دستگاه های امنیتی همکاری میکرد.

فتحی پور با آگاهی از احساسات منفی مردم کلیبر نسبت به نماینده شان قلی‌الله قلی‌زاده و این که مردم اراده کرده بودند تا مانع از انتخاب دوباره او شوند ، نامزد مجلس هفتم شد .
با توجه به این که نامزدشدن برای انتخابات مجلس ، نیازمند داشتن حداقل مدرک کارشناسی بود ، وی در کوتاهترین زمان ، مدرک کارشناسی را از دانشگاه غیرمعتبر آذربایجان (باکو) خریداری کرد . سپس با اصلاح طلب معرفی کردن خودش ، اصلاح طلبان از او حمایت کردند و به مجلس هفتم راه یافت. 
با ورود وی به مجلس، مدرک وی دردسرساز شد تا جایی که عده ای از نمایندگان از وزیر علوم در این باره توضیح خواستند. کامران دانشجو (وزیر سابق علوم) گفت : دانشگاه بین‌المللی باکو، مورد تایید نیست.


فتحی پور با چرخش سیاسی ، به اکثریت اصولگرایان مجلس هفتم پیوست و در سایت شخصی اش هم تاکید کرده که گرایش سیاسی او اصولگرایی است! از این پس حساسیت مجلس نسبت به مدرک او منتفی شد .

 

وی با استفاده از موقعیت بدست آمده و دست و دلبازی های مسئولان وقت دانشگاه آزاد که برای برخورداری از حمایت نمایندگان ، برایشان تسهیلات ویژه ای فراهم می‌کردند تا در یک چشم برهم زدن مدارج عالی را طی کنند، مدرک کارشناسی اقتصاد و بازرگانی را از دانشگاه آزاد تهران مرکز و مدرک کارشناسی ارشد امور برنامه ریزی را از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گرفت (خرید) و اکنون دانشجوی دکترای همین دانشگاه است و در سایت شخصی اش ، هیچ اشاره ای به مدرک جعلی دانشگاه باکو نکرده است .
نکته جالب دیگر اینکه ارسلان فتحی پور قبل از ورود به مجلس ، هیچ سابقه مدیریتی ندارد اما در بخش سوابق سایت شخصی اش نوشته ۵ سال مدیریت در بخش عمومی و خصوصی و ۱۵ سال مدیریت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارد !

از .... پایگاه دوم شکاری
به فرمانداری محترم کلیبر
آقای ارسلان فتحی پور فرزند محرم
بازگشت بشماره ۲۰۲/۳/۱۱۳۸ – ۷۴/۱۱/۲۰
یادشده فوق کارمند ماشین نویس در پایگاه دوم شکاری بوده که در سال ۱۳۶۸ به تهران منتقل گردیده و فعلا سابقه ای در فرماندهی موجود نمیباشد. برابر شناخت پرسنل این ... مشارالیه بسیار فرصت طلب و موارد سوء بوده و برای رسیدن به مقصود به هرکاری دست میزند و در حد ضعیف ارزیابی میگردد . ... در تهران اقدام گردد .

فرمانده ... دوم شکاری: سرگرد حسن زاده


معصوم نجفیان جوان که قبلا مدیرعامل دخانیات و اکنون عضو هیات مدیره شرکت سایپا است ، داماد ارسلان فتحی پور است.
در عکس زیر ، در کنار فتحی پور ، رضا رحمانی (رئیس کمیسیون صنایع مجلس نهم) دیده می شود که اخیرا توسط نعمت زاده ، به عنوان قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید منصوب شده است .