خرید آپارتمان در امارات و حقوق نجومی در زیرمجموعه بانک پاسارگاد


در سال ۱۳۸۵ ، شرکت سرمایه گذاری مدبران سهام آریان تاسیس شد و در سال ۱۳۸۷ نام آن به مدبران تجارت ایرانیان تغییر  کرد. سهامدار اصلی این شرکت، گروه ارزش آفرینان پاسارگاد است که این گروه، به عنوان بازوی اجرایی بانک پاسارگاد شناخته می شود. هدف از تاسیس این شرکت نیز امور مرسوم اقتصادی مانند خرید و فروش، صادرات و واردات، استفاده از تشهیلات مالب و اعتباری و سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور ثبت شده است.
بررسی جدیدترین صورت‌های مالی شرکت مدبران تجارت ایرانیان که مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ است ، نشان می دهد این شرکت از سالهای گذشته، نسبت به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جهت پیش پرداخت خرید دو دستگاه آپارتمان اداری در کشور امارات اقدام کرده است و ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از این خرید نیز در تعهد این مجموعه باقی مانده است که جمعا چیزی در حدود ۱۱ میلیارد ریال می شود .با اینکه این خرید مربوط به سالها قبل می باشد اما بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت، در تاریخ تهیه آخرین گزارش‌های مالی (اوایل سال ۹۵) پروژه مذکور تنها ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است! حسابرس شرکت مذکور با اشاره به اینکه پروژه در حال حاضر متوقف است، از انجام پیگیری هایی برای دریافت وجه پرداخت شده یا دریافت معوض خبر داده است.
اگرچه این شرکت و بانک مربوطه خصوصی بوده و عمل غیرقانونی نیز انجام نداده است، اما این سوال مطرح می شود که چه کسی مسئول عدم النفع حاصل این پروژه و راکد ماندن پولهای ایرانی در کشور امارات است؟ با چه معیاری، مجموعه‌ای برای سرمایه گذاری انتخاب شده که پس از پیشرفت ۳۰ درصدی، پروژه‌اش متوقف است و فعلا نه پول‌ها بازگشته و نه معوضی داده شده؟
بر اساس گزارش حسابرس مذکور، شرکت فقط ۴ کارمند دارد اما در گزارش سال ۱۳۹۴، جمعا مبلغ ۳۴۹ میلیون تومان هزینه حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان شرکت ثبت شده است که با این حساب، هر کارمند این مجموعه در سال گذشته حدود ۸۷ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است که ماهانه بیش از هفت میلیون تومان می شود.