آشنایی با ایراندخت عطاریان (رییس سابق صندوق بازنشستگی کشوری)


در سال ۱۳۸۹ توسط صادق محصولی به عنوان رییس صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد .
بعد از ادغام وزارت خانه ها و تشکیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، با آن که دو بار عبدالرضا شیخ الاسلامی تصمیم به برکناری عطاریان به دلیل عملکرد ضعیفش گرفته بود ، محمد شریف ملک زاده و اسفندیار مشایی از عطاریان حمایت کردند و در جبران این حمایت ، احسان الله یارمحمد که دوست محمد شریف ملک زاده بود ، به عنوان مدیرعامل بزرگترین هلدینگ سازمان بازنشستگی منصوب شد .
در حالیکه اعضای هیات مدیره هلدینگ مذکور مخالف حضور یارمحمد بودند ، عطاریان با حمایت ملک زاده و مشایی ، همه اعضای هیئت مدیره را تغییر داده و اسفندیار (مدیرعامل مس ایران) ، صدوقی (دبیر هیئت دولت) ، مجید هاتف وحید و تعدادی دیگر را بعنوان اعضای هیئت مدیره منصوب شد .
عملکرد ضعیف عطاریان و اعضای هیات مدیره ، باعث نارضایتی های بسیاری شد تا جایی که در همایش بهمن ماه در تالار وحدت ، اکثریت بازنشستگان حاضر در جلسه ، به نشانه اعتراض به عملکرد ضعیف عطاریان ، چندین بار سخنرانی احمدی نژاد را قطع کردند .
وی تا قبل از برکناری در مهر ۱۳۹۳ ، ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق میگرفته است .وی برای انتخابات مجلس دهم نامزد و تایید صلاحیت شد اما رای نیاورد .