مافیای برادران یارمحمد


احسان الله یارمحمد از افراد نزدیک به محمدشریف ملک زاده و اسفندیار مشایی است . وی در سال ۱۳۹۰ ، حدود ۲۰ روز زندانی بوده است .
شماره ملی : ۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳
سوابق :
مدیرعامل شستا با حکم سعید مرتضوی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
عضو هیات مدیره موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور ( رییس هیات مدیره ، محمدشریف ملک زاده است )
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
معاون اداری مالی صندوق مس
رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم
عضو هیات مدیره خانه ایرانیان خارج از کشور
عضو هیات مدیره شرکت صنایع و معادن کانی مس

مسئولیت های فعلی :
نایب رییس هیات مدیره باشگای صبای قم
رییس هیات مدیره شرکت فرجام پردازش پاسارگاد
رییس هیات مدیره موسسه خیریه بهشت نیک اندیشان شمیرانات
مدیرعامل شرکت فرجام تجارت پاسارگاد
نایب رییس هیات مدیره شرکت بنیانگذاران تامین صنعت سبز
رییس هیات مدیره شرکت ناجیان عدالت پویا


محمد صالح یارمحمد - شماره ملی : ۰۰۷۳۳۳۵۹۷۵
مسئولیت های فعلی :
نایب رییس هیات مدیره شرکت فرجام پردازش پاسارگاد
نایب رییس هیات مدیره موسسه خیریه بهشت نیک اندیشان شمیرانات
رییس هیات مدیره شرکت فرجام تجارت پاسارگاد
سهامدار شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
عضو هیات مدیره شرکت گسترش تجارت پارس سبا : این شرکت با استفاده از منابع مالی صندوق بازنشستگی کشوری ، در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ ، در دبی املاک خریداری کرده است که خبر آن منتشر شد .