یکی از شرکتهای خانه سازی در کشورهای دیگر

شرکت کیسون در گینه استوایی ، الجزاير ، سودان ، هندوستان، عمان و ساير كشورهای خليج فارس ، قرقیزستان، قزاقستان ، بلاروس و ونزوئلا ، پروژه های ساختمانی و عمرانی را انجام می دهد.یکی از پروژه های این شرکت ، ساخت ده هزار واحد مسکونی در ونزوئلا است که اطلاعات آن را اینجا می بینید.

مدیران:
عبدالکریم زاهدی منش - شماره ملی : ۰۰۴۰۴۴۶۹۶۸
سید مهدی نفیسی مطلق - شماره ملی : ۰۰۵۶۲۱۹۵۰۴
مهدی مطهری - شماره ملی : ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸
امیر کاظمی اصل دوانی - شماره ملی : ۱۸۱۹۲۶۸۶۰۸

اعضای هیئت مدیره شرکت کیسون:
بهزاد حاجی شیرمحمدی - کد ملی ۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷
محمدرضا انصاری - شماره ملی : ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴
شاهرخ بیات - شماره ملی : ۰۰۴۶۴۷۰۷۹۴
منصور حداد - کد ملی : ۰۰۴۷۸۲۱۶۳۹
آرش جنابی - کد ملی : ۳۸۷۳۳۵۷۲۲۴
گیتی سیف اللهی مقدم - شماره ملی : ۱۴۶۰۷۷۳۰۳۹


سایت های شرکت کیسون : www.kayson.info و www.kayson-ir.com و www.kayson.ir 


شرکت کیسون ، یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت نفت و گاز و انرژی کیسون است. شرکت کیسون ، دارای چندین زیرمجموعه است که در زیر آمده است:

شرکت برج سازان پویان کیسون - اعضای هیئت مدیره
علی رضا استادی (مدیرعامل) - کد ملی  ۱۷۱۸۵۹۷۷۱۱
شهروز داودی - کد ملی ۰۴۵۰۴۷۲۱۴۰
روح الله ورمزیار - کد ملی ۰۳۲۰۵۳۲۶۴۱
داود ورمزیار - کد ملی ۰۳۲۰۵۲۸۶۲۶
هوشنگ حبیبی - کد ملی ۲۲۵۹۶۲۰۲۹۹
----------------------------------------------------------------

شرکت توسعه مهندسی کیسون - اعضای هیئت مدیره:
محمدرضا انصاری - شماره ملی : ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴
محمد حسین دستجردی - شماره ملی : ۰۶۵۱۵۶۸۵۳۶
علی اصغر نعمتی - شماره ملی : ۱۰۶۲۵۶۵۴۳۶
لطفعلی مدرس - شماره ملی : ۱۴۶۵۲۱۲۸۵۱
----------------------------------------------------------------
شرکت راهسازان نامی کیسون - اعضای هیئت مدیره:
محمدرضا درویش نژاد علی آباد - شماره ملی : ۱۶۰۰۵۵۳۴۹۴
مهدی درویش نژاد علی آباد - شماره ملی : ۱۵۹۰۱۲۴۳۸۳
یعقوب ملکی تقی آباد - شماره ملی : ۲۹۷۱۷۳۰۶۸۹
الهام السادات حسینی - ۰۰۸۲۲۶۹۶۳۷