تحقیر ایرانیان نیازمند توسط موسسه آبشار عاطفه ها

بسیاری از دختران ایرانی که در خانواده های محروم هستند ، به دلیل ناتوانی خانواده شان در تامین جهیزیه آن ها ، مجبور به ماندن در خانه هستند و نمی توانند ازدواج کنند .
گروهی از خیرین ، با تامین جهیزیه برای این دختران ، امکان ازدواج آن ها را فراهم می کنند اما متاسفانه مسئولان نادان موسسه  آبشار عاطفه ها ، این کار را به شکلی بسیار تحقیرآمیز انجام می دهند . خودروهایی که اقدام به حمل جهیزیه های اهدایی خیرین می کنند ، در برابر دوربین عکاسان و "در و همسایه" جلوی خانه‌های خانواده‌های نوعروسان توقف می‌کنند تا همه بدانند این جهیزیه را افراد "خیر" برای این خانواده بی‌بضاعت و فقیر خریده‌اند.

http://dw.de/p/1Ce4j