مقاومت سرویس وبلاگ بیان در برابر درخواست های غیرقانونی پلیس فتا
ماموران بی سواد پلیس فتا ، تفاوت وبلاگ با ایمیل را نمی دانند