آغاز دومین پروژه خامنه‌ای علیه محمد نوری زاد

پس از اولین پروژه خامنه ای علیه محمد نوری زاد که به دلیل اطلاع رسانی گسترده و ترس آن ها از عواقب آن ، لغو شده بود ، اکنون دومین پروژه خود را با تغییر نوع برخورد شروع کرده اند.
هدف آن ها در این پروژه ، معرفی نوری زاد به عنوان یک فرد لاابالی و زشتکار به جامعه است . در همین راستا ، جدیدترین خبرگزاری نهادهای امنیتی به نام صلح نیوز ، مطلبی با عنوان شکایت از محمد نوری زاد به جرم تعرض جنسی به دخترش منتشر کرده و مدعی شده است که همسر نوری زاد ، از وی به خاطر تجاوز جنسی به دخترشان شکایت کرده است !
اکنون نوبت ماست که نوک پیکان این پروژه را به سمت عاملان اجرای آن برگردانده و با اطلاع رسانی گسترده ، این بار نیز خامنه ای را از اجرای این پروژه منصرف کنیم.
نوری زاد در مطلبی با عنوان سقوط و دیگر هیچ ! ابراز تاسف از حماقت ماموران امنیتی کرده است .