یادبود کودک ۹ ساله ای که در قتل های زنجیره ای کشته شدحمید پورحاجی زاده و فرزند ۹ ساله اش ، در ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ توسط ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند .
حمید و کارون پورحاجی زاده در قبرستان بزنجان زادگاه شاعر آرمیده اند .
منبع : وبلاگ کارون (یکی از فرزندان حمید پورحاجی زاده)

ببینید : قتل های زنجیره ای