محمدرضا عارف در نماز جمعه خون (۲۹ خرداد ۱۳۸۸)

حضور محمدرضا عارف (اصلاح طلب حکومتی) در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ که خامنه ای فرمان کشتار مردم بی دفاع را در آن صادر کرد، چه معنایی جز خیانت به مردم دارد؟