ضرب و شتم دختران موسوی و رهنورد، توسط ماموران خامنه ای در عید غدیر

دیدار عیدانه فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، با رفتار توهین آمیز زندانبان ها و هتک حرمت بی سابقه دختران ایشان و زدن سیلی به گوش آنها، به تنش و وضعیتی بسیار تلخ در منظر پدر و مادر ایشان تبدیل شد.
فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد امروز و پس از دیدار دو ساعت و نیمه با پدر و مادر خود که برای اولین بار در خانه برگزار شد برای تفتیش به خانه امن اطلاعات کنار منزل پدر و مادرشان در پاستور برده می‌شوند.
به گفته نرگس موسوی ، آنان را امر به در اوردن همه لباس ها ولباس زیر میکنند. این خواسته زشت، همراه با خواست و تفتیش خارج از شان و شرع و غیر متعارفی از سوی زندانبان مواجه می شود که به دلیل شرم آور بودن آن امکان بیان آن وجود ندارد.
در پی ممانعت فرزندان رهبران در حصر جنبش سبز از این خواسته، ماموران امنیتی به آنها حمله ورشده و سیلی محکمی به گوش دو دختر میر حسین موسوی ، زهرا سادات و نرگس سادات موسوی می زنند.
نرگس موسوی در صفحه شخصی خود دراینباره نوشته است در تلاش برای گرفتن دست زندانبانان جهت جلوگیری از حمله های بیشتر، با رفتار غیر انسانی آنها روبرو شده که تمام مچ دست نرگس موسوی توسط یکی از زنان زندان بان گاز گرفته می شود و پس از آن زنان زندانبان ، پیاپی به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حمله می‌کنند. 
این عکس دو سه ساعت پس از واقعه انداخته شده است. دختر میرحسین موسوی  می‌گوید شدت گازگرفتگی به حدی بود که  در ابتدا خونریزی داشت.

نرگس سادات موسوی در صفحه فیس بوک خود ، نام یکی از این افراد را مژگان ناظمی (متولد ۱۳۶۲) اعلام کرد.

شما مژگان ناظمی را می شناسید ؟