دروغ بزرگ ارتش امریکا : تقاضای ایرانیان برای حمله نظامی به ایران !

در حالی که سیاستمداران امریکایی و اسراییلی ، در حال زمینه چینی برای حمله نظامی به ایران هستند ، باید انتشار چنین دروغی را به منزله زنگ خطر دانست. از هموطنان درخواست می شود انتشار این مطلب در صفحه فیس بوک فرماندهی مرکزی امریکا را محکوم نمایند .