امیرعباس فخرآور:مبارز سیاسی یا فروشنده عتیقه‌جات یا مامور وزارت اطلاعات؟

 

امیرعباس فخرآور (سیاوش)، دبیر کل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و مدیر انستیتوی آزادی ایرانیان در واشینگتن میباشد. فخرآور همچنین در دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگتن بعنوان استاد مهمان و پژوهشگر تدریس می کند. وی همچنین مدیر پروژه توسعه جامعه مدنی ایران در این دانشگاه انتخاب شد .

 خروج از کشور با پاسپورت رسمی و ویزاwww.persian.se