اعدام ۸ ایرانی توسط حکومت تروریست عربستان

۸ نفر از هموطنان جنوب کشور که ۶ سال پیش در یک لنج ماهیگیری در نزدیکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بوده و از آن زمان در زندان دمام در شرق عربستان سعودی به سر می بردند ، در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ توسط حکومت تروریست عربستان اعدام شدند .
نام این هموطنان به این شرح است :
۱- شاکر علوانی
۲- عادل عبدالباری رضوی
۳- سید جواد موسوی
۴- سالم شرهان
۵- سعید حمید عطار
۶- صباح عاشور حلاقی
۷- قاسم رضوی
۸- یعقوب فارسی نجاتقاسم رضوی


سعید حمید عطار


شاکر علوانی


صباح عاشور حلاقی


حکومت تروریست عربستان ، اصلی‌ترین حامی مالی گروه تروریستی القاعده و متحد شماره یک امریکا در خاورمیانه است .