ارتباط دولت احمدی نژاد با قاضی زندان کهریزک


علی اکبر حیدری فرد ، دادیار سابق دادسرای امنیت تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده در حوادث پس از کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ به قتلگاه کهریزک را امضا کرده بود ، پس از تعلیق قضایی به سبب جنایت های رخ داده در این بازداشت گاه ، مانند سعید مرتضوی ، دادستان پیشین تهران که با حکم محمود احمدی نژاد ، به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد ، وی نیز با آغوش باز دولت مواجه شده و به سمت های گوناگونی گماشته شده است که احکام آن را در زیر می بینید . تمامی این احکام ، پس از صدور حکم تعلیق این قاضی ۳۳ ساله از مقام قضایی‌اش صادر شده اند .حیدری فرد مدتی به اتهام استفاده غیرقانونی از اسلحه ، حمل مواد مخدر ، قاچاق عتیقه و اعمال نفوذ و سوءاستفاده از مقام ، بازداشت شده بود .