سرتیپ غلام رضا باغبانی : قاچاقچی مواد مخدر
غلام رضا باغبانی ، به همراه برادرش محمدرضا باغبانی ، نامزد انتخابات مجلس نهم بود و پس از رد صلاحیت برادرش ، وی از حوزه انتخابی زاهدان و با حمایت جبهه جوانان ایران ، ۳۳۶۰۹ رای کسب کرد و نتوانست به مجلس برود .
سرتیپ غلام رضا باغبانی ، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر زاهدان است.
دولت آمریکا می گوید که سرتیپ باغبانی در مقابل استفاده از قاچاقچیان افغان برای رساندن اسلحه به طالبان ، اجازه می داد که آنها تریاک به داخل ایران قاچاق کنند .
وی اولین مقام حکومتی ایرانی است که به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر ، در فهرست قاچاقچیان مواد مخدر آمریکا قرار گرفته و تحریم شده است .