هادی مقدسی : نماینده ای با دکترای پولی

هادی مقدسی ، نماینده بروجرد در مجلس هشتم و رییس کمیسیون اجتماعی بوده است .

او در سایت شخصی و تبلیغات انتخاباتی اش ، خود را دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد لندن معرفی می کند. در صورتی که در جستجوی اینترنتی نام دانشگاهی که وی مدرک خود را از آن ارائه داده است ، مشخص می شود که این گواهینامه با شماره ۲۳۵۴۳۳ متعلق به یکی از دانشگاههای باز و بی‌اعتبار آمریکا به نام Commonwealth Open University است که وی در آنجا به عنوان عضو افتخاری Honorary members of the faculty حضور داشته و مدرک خود را در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶) از آنجا خریده است .


وی با ادعای اینکه مدرک خود را از یک دانشگاه انگلیسی زبان گرفته و حداقل باید ۳ تا ۴ سال در این دانشگاه درس خوانده ، مقاله ارائه داده و در پایان دوره از "تز دکترای" خود به زبان انگلیسی دفاع کرده باشد ، اما وی توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی را ندارد و حتی نمی تواند چند دقیقه درباره اقتصاد ، با زبان انگلیسی صحبت کند .

درباره مدرک کارشناسی ارشد وی نیز تردید وجود دارد چرا که هیچگاه این مدرک ارائه نشده و مشخص نیست که وی کارشناسی ارشد روابط بین الملل را از چه دانشگاهی ، با چه معدلی و با چه پایان نامه‌ای اخذ کرده است .

نکته جالب دیگر آن که وی از امضاکنندگان استیضاح علی کردان - وزیر سابق کشور - به دلیل استفاده از عنوان تقلبی "دکتر" و خرید مدرک از دانشگاه آکسفورد نیز بود در حالی که امروز خود او با این نوع مدرک ، "دکتر" خطاب می شود و با عنوان دکتر ، نامه‌های خود را امضا می کند.