اسناد دادگاه متهمان فاجعه زندان کهریزکپس از افشای جنایتهای صورت‌گرفته در زندان کهریزک و با فشار افکار عمومی و پیگیری‌های خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها و شهدای این زندان ، دادگاهی برای بررسی پرونده این بازداشتگاه زیر نظر قاضی محمد مصدق در سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران و با جلساتی غیر علنی تشکیل شد.
۱۲ نفر از رده‌های مختلف نظامی نظیر سرتیب و سرهنگ از متهمان در این دادگاه بودند.
این دادگاه با برگزاری هشت جلسه تا ۱۳۸۹/۳/۱۷ ، به کارش پایان داد و در ۱۳۸۹/۴/۹ ، حکم دادگاه مبنی بر قصاص دو متهم ، حبس ، پرداخت دیه و جزای نقدی ، انفصال موقت از خدمت و شلاق برای ۹ تن دیگر و تبرئه یکی از متهمان صادر شد .

هیچ‌کدام از متهمان اصلی این فاجعه مانند سعید مرتضوی ( دادستان پیشین تهران ) احمدرضا رادان ( جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ) و عزیزالله رجب زاده ( فرمانده انتظامی تهران بزرگ ) بازداشت و محکوم نشده و این پرونده هم مانند دیگر پرونده‌های جنایت حکومتی در ایران ، به بایگانی سپرده شد .

اسناد این دادگاه را دریافت کنید .