مزدوریاب : جواد نصیری ( محافظ اسفندیار مشایی )


جواد نصیری بعد از گذراندن دوره آموزشی حفاظت حراست در آموزشگاه شهید حبیب اللهی اهواز ، به قوه قضاییه و بعد به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد .
او به عنوان مربی آموزشی برای گروههای رزمی ذوالفقار که برای مقابله با جنگ شهری سازماندهی شده اند ، فعالیت داشته است .
نصیری در فروردین ۱۳۹۰ به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی موی تای انتخاب شد . نصیری تا اسفند ۱۳۹۲ ، رییس انجمن موی تای ایران بود .