ناگفته های دوران طلایی امام خمینی


کتاب چهارجلدی " نه زیستن نه مرگ " نوشته ایرج مصداقی ، شرح اتفاقات زندانهای ایران در دهه شصت است :


جلد اول : غروب سپیده
 
جلد دوم : اندوه ققنوس‌ها

 
جلد سوم : تمشک‌های ناآرام

 
جلد چهارم : تا طلوع انگور