استفاده ناتو از اسلحه حاوی اورانیوم ضعیف‌شده در لیبی

نیروهای مسلح  ناتو در عملیات خود بر ضد لیبی از اسلحه حاوی اورانیوم ضیف شده استفاده می کنند. این مطلب را "کریستوفر خرستیل" (Christopher Khestel) خبرنگار آلمانی و کارشناس در امور سیاسی در مصاحبه با خبرگزاری «ریا نووستی» گفت.

وی اظهار داشت:"آمریکا فقط دارای سلاح زره شکن است. بدیهی است آمریکایی ها دارای تمام سلاح های ممکن هستند اما اگر سخن بر سر سوراخ کردن زره تانک و آتشباری بسوی تانک در حال حرکت در روی زمین یا حمله به استحکامات باشد، آنها بیشتر از بمب های دارای پوشش اورانیومی استفاده می کنند".


خرستیل با استناد به گزارش های رسانه های گروهی اظهار داشت وزن برخی از بمب های پرتاب شده به لیبی حدود دو تن است.  وی گفت اورانیوم در شرایط بالا بودن دمای هوا به بخار تبدیل می شود. "این بخار سمی بوده و می تواند باعث ابتلا به سرطان شود. هیچ ماسکی در جهان قادر به نگه داشتن ذرات موجود در این بخار نیست".

خرستیل اظهار داشت:"کسی که دچار چنین مسمومیتی شود، نمی تواند فرزندان سالم از لحاظ ژنتیک را به دنیاآورد". این کارشناس در سایت خود به برقراری آتش بس فوری و جلوگیری از استفاده از چنین سلاحی فرا می خواند.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://pe.rian.ru/foreign/internatinal/20110330/129002555.html