بی‌اعتمادی خامنه‌ای به کارکنان وزارت اطلاعات


در عکس‌های گرفته‌شده از بازدید خامنه‌ای از وزارت اطلاعات ، به شیوه بی‌سابقه نشستن ماموران حفاظتی برای کنترل حاضرین ، دقت کنید .