مزدوریاب : حسین قدیانیحسین قدیانی
سایت : www.ghadiany.com
ایمیل : ghadiani.hossein@gmail.com
تلفن : ۰۹۱۲۶۳۹۷۸۳۲
منزل : تهران - شهرک محلاتی - خیابان نخل - کوچه ۳۵ - پلاک ۶