مهمانی سفارت ایران در استرالیا - ۱۳۸۸/۱۱/۲۲


مهمانی سفارت ایران در استرالیا به مناسبت ۲۲ بهمن که در Realm Hotel شهر Canberra برگزار شد .