قتل غلام حسین ناصری در اداره اطلاعات اردبیل

علی رضا ناصری (ائل دایاغی) فعال سیاسی آذربایجان و شهردار سابق عنبران ، سال گذشته توسط لباس شخصی ها در محل کارش دستگیر شد و به نقطه نامعلومی منتقل شد . علت دستگیری او ظاهرا یک سخنرانی درباره آذربایجان بوده است . وی پیش از انتخابات سال ۱۳۸۴ از مخالفان محمود احمدی‌نژاد بود و سوابق و عملکرد منفی احمدی‌نژاد در دوران استانداری اردبیل را در سخنرانی های متعدد بيان مي‌كرده است . اکنون هیچ خبری از وی در دست نیست ولی گفته شده که به ده سال زندان و انفصال دائم ازخدمات دولتی محکوم شده است .
همچنين برادر وي در جریان پیگیری هايش براي مشخص شدن وضعيت وي ، ۵ ماه قبل توسط اداره اطلاعات دستگیر شد و به دليل شكنجه به قتل رسيد . خانواده‌ي وي را تهدید كرده اند که از بیان هر خبری امتناع کنند در غیر این صورت برادر دیگر یعنی علی رضا ناصری ، در خطر اعدام قرار می‌گیرد .


http://www.irangreenvoice.com/article/2010/oct/05/7438