پاسخ به مانور اقتدار نیروی انتظامی

نیروی انتظامی در ۱۳۸۹/۷/۱۰ مانور اقتدار برگزار کرد كه تصاویرش در اينجا و اينجا منتشر شده است .
در پاسخ ، تعدادی از عكس های تهران در ۱۳۸۸/۱۰/۶ را ببینید :