زندانیان مرکز سایبری سپاه : سعید ملک پورسعید ملک پور ، طراح قالب سایتهای اینترنتی بوده و یک برنامه نرم افزاری برای آپلودکردن عکس در سایت ها نوشته بود . این نرم افزار بدون اطلاع او ، در سایتهای مستهجن ایرانی استفاده شده بود .
ماموران مرکز سایبری سپاه پاسداران و قضات دادگاه انقلاب که از نظر تخصصی بیسواد هستند ، در مهرماه ۱۳۸۷ او را به اتهام راه اندازی و مدیریت این سایتها دستگیر کردند .
دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد و در شهریور ۱۳۹۲ اعلام شد که حکم او به حبس ابد تغییر یافته است . تنها مستندات ارائه شده به دادگاه ، اعترافاتی است که ملک پور تحت شکنجه و فشار و تهدید علیه خود و خانواده اش انجام داده است .
نامه او از زندان در سال ۱۳۸۸ منتشر شد و در آن ، درباره شکنجه های ماموران سپاه و روند اعتراف گیری توضیح داد .