اطلاعاتی درباره رییس مرکز سایبری سپاه پاسداران

رییس مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران ، نعیم ( نام مستعار ) است . وی قبلا مدیر فنی معاونت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده است .
در سال ۱۳۹۰ ، با نام مستعار حامدی ، بازجوی مرضیه رسولی ، پرستو دوکوهکی و سهام الدین بورقانی بوده است .
او همچنین مسئول پرونده حسین رونقی و سعید ملک پور است .
وی با نام مستعار مصطفی علیزاده ، به عنوان کارشناس و سخنگوی مرکز مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری ، با رسانه ها مصاحبه می کند .