توهین حسن خمینی به آیت الله منتظری


آیت الله منتظری پس از اطلاع از اعدامهای تابستان 1367 و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به آیت الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشت که شرح آن در پیوست شماره ۱۵۵ کتاب خاطرات وی آمده است .


بعد از انتشار فایل صوتی این دیدار در سایت و کانال تلگرامی آیت الله منتظری و همچنین برخی کانال های دیگر ، تعداد زیادی از وابستگان حکومت ایران ، واکنش نشان داده و ضمن توهین به آیت الله منتظری ، موارد مطرح شده در آن فایل صوتی را تکذیب کردند .

حسن خمینی که همیشه از رانت نوه خمینی بودن استفاده کرده و به نوعی شغل وی است ، در روز یکشنبه 24 مرداد 1395 ، ضمن دفاع از پدربزرگش روح الله خمینی ، آقای منتظری را به دروغگویی متهم کرد.

وی گفت :


جای سوال دارد برخی کسانی که این نقطه را هدف قرار می دهند به چه امیدی و با چه هدف، ملاک و تحلیلی یکی از عمیق ترین محورهای وحدت ملی را هدف قرار می دهند؟ البته یقین دارم که از این کار بهره ای نمی برند؛ اما بازگو کردن سخنانی که دروغ بودنشان معلوم شده و بی اساس است، چه فایده ای دارد؟  البته این اولین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد بود و مانند همان کسانی که نسبت به علی(ع) بغض داشتند، کسانی نسبت به امام و انقلاب بغض دارند و تا آخر نیز خواهند داشت اما خداوند آن محبت را دلها قرار داده است. - دیدار با رییس و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیستتصاویر حضور وی در بیت رهبری در تاریخ 27 مرداد 1389 را ببینید .
زمانی که بسیاری از مردم ، در زندان بودند و جنبش سبز به شدت سرکوب شده بود ، حسن خمینی برای از دست ندادن رانت آقازادگی ، در جلسات بیت رهبری حاضر میشد .