بی خبری مطلق از عضو شورای شهر تبریز در زندان سپاه پاسدارانوضعیت المیرا خاماچی عضو شورای شهر تبریز که نزدیک به دوماه قبل توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت گردیده است، نامشخص است.

امتناع  خانم خاماچی از سر کردن چادر در دیدار با شبستری اخطار های متعددی را از طرف اطلاعات سپاه در ان زمان برای ایشان در پی داشته است.

المیرا خاماجی فارغ التحصیل رشته  معماری در انتقاد از قرار گاه خاتم النبیای سپاه از واگذاری اتوبان پاسداران به این قرارگاه اظهار نارضایتی کرده و گفته بود اتوبان بدون رعایت اصول مهندسی و  با اختلاس به پایان رسیده است. اتوبان غیر استاندارد ساخت سپاه  سالانه  سبب مرگ  صدها تن شهروندان تبریزی می شود. بدنبال رد طرحهای اقتصادی  پیشنهادی سپاه از سوی این عضو شوری شهر، سپاه وی را بهمراه پنج عضو دیگر شورای شهر به اتهام غیرواقعی اختلاس دستگیر کرده است.

گفته میشود که خانم المیرا خاماچی در بازداشتگاه امنیتی سپاه تبریز بشدت مورد شکنجه قرار گرفته است.

 منبع : http://www.araznews.org/fa/Archives/24731


المیرا خاماچی در سایت شورای شهر تبریز

 المیرا خاماچی: سلیقه به جای قانون در شورای شهر تبریز حاکم است

اصرار خاماچی و امتناع دبیری/چرا رئیس شورا مانع حرف زدن خاماچی شد؟  

شکایت المیرا خاماچی از اعضای شورای شهر تبریز/ مراجع امنیتی شکایتم را پیگیری کنند