محافظ احمدی نژاد در سرکوبهای کودتای ۲۲ خردادافراد مشخص شده در عکس :


۱. نفر وسط با پیراهن مشکی در وسط کادر : عبدالله باقری (محافظ محمود احمدی نژاد)

۲. نفر چماق به دست در گوشه سمت چپ تصویر : علیرضا شیخ بهائی (دایی عبدالله باقری)

۳. نفر سمت راست : غلامحسین شیخ بهائی (دایی عبدالله باقری)

۴. نفر گوشه سمت چپ بالای تصویر با پیراهن مشکی :  مجتبی باقری (برادر عبدالله باقری)


پدر عبدالله باقری به نام حبیب باقری ، کارمند سازمان هواپیمایی و همگی ساکن خیابان آذربایجان ، قصرالدشت و کارون هستند .
عبدالله باقری در مهر ۱۳۹۴ ، در سوریه کشته شد.