روحانی سرمست قدرت و همکارانش در زندان !

از اردیبهشت سال ۱۳۸۶ که روند برخورد دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، ابتدا حسین موسویان، معاون بین الملل این مرکز دستگیر شد و پس از آن نیز برخی دیگر از همکاران و همراهان حسن روحانی دستگیر شدند که سه نفر از آن ها ، بیش از ۲ سال است که در زندان اوین هستند و حسن روحانی هیچ کاری برای آزادی آنان انجام نداده است .

نام همکاران سابق حسن روحانی که به اتهام غیرواقعی همکاری با کشورهای بیگانه محکوم شده اند، به این شرح است:
۱. دکتر رحمان قهرمان پور : عضو تحقیقاتی تیم مذاکره کننده هسته ای و مدیر گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۸۴ تا زمان دستگیری (تیر ۱۳۹۰)
۲. دکتر شاهین دادخواه : عضو تیم گفتگوهای هسته ای ایران و شاغل در دبیرخانه شورای امنیت ملی در زمان ریاست حسن روحانی . وی حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای بوده است . وی از دی ماه ۱۳۸۹ زندانی است.
۳.  مهرداد سرجویی : مسوول روابط عمومی و سایت اینترنتی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۸۵
۴. باقر اسدی و عادلی : دیپلمات های نزدیک به حسن روحانی که اسدی پس از مدتی آزاد شد .
دکتر رحمان قهرمان پور

رحمان قهرمان پور


مهرداد سرجویی

نامه های دکتر شاهین دادخواه از زندان اوین را اینجا بخوانید .