انتصاب احمدی نژادی ها به عنوان استاندار دولت یازدهم

متاسفانه با وجود آن که با رای مردم به گفتمان تغییر پیروز شده است ، اما تاکنون در انتصاب استانداران که مهم ترین مقام سیاسی در هر استان به شمار می روند ، با انتخاب بازماندگان دولت نامشروع و فاسد احمدی نژاد به عنوان استاندار در دولت تدبیر و امید ، به رای مردم توهین کرده است.
در همین راستا ، دولت قصد دارد علی آقازاده ، از فرماندارهای دولت احمدی نژاد را به عنوان استاندار استان مرکزی منصوب کند که این امر ، اعتراض فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی در این استان را در پی داشته است .
همچنین خبرها حاکی از آن است که محمد حسین فروزان مهر ، استاندار خراسان رضوی در دولت فاسد احمدی نژاد ، به عنوان استاندار شیراز در نظر گرفته شده است.
همچنین در خبر دیگری ، عنوان شد که یکی از فعالان ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در کودتای 1388 ، که تا پیش از دولت نهم، کارمند ساده حراست یک نهاد دولتی بوده است ، قرار است به عنوان استاندار برای یکی از استان ها معرفی شود.