اقدام غیرقانونی وزیر کشور دولت یازدهم
خبرگزاری فارس (وابسته به سپاه پاسداران) گزارش کرده است که حکم محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران، توسط رحمانی فضلی ، وزیر کشور دولت روحانی ، امضا شده است .
این اقدام ، علاوه بر غیرقانونی بودن ، به دلیل نظامی بودن و بومی نبودن قالیباف (متولد مشهد) ، اقدامی ضدمردمی نیز هست.
از دولت تدبیر و امید انتظار می رود هرچه سریع تر از این اقدام غیرقانونی عقب نشینی نماید.
طبق قانون، هر فرد می تواند تنها برای دو دوره متوالی به عنوان شهردار انتخاب شود . شورای شهر تهران در اقدامی غیرقانونی ، قالیباف را به عنوان نامزد تصدی شهرداری تهران برای سومین بار پذیرفته و به وی رای داده است.

نامه اول و نامه دوم محمود کاشانی به وزیر کشور