چهار شاکی روزنامه سلام چه کسانی بودند ؟روزنامه سلام در تیرماه ۱۳۷۸ ، متن کامل نامه سعید امامی به حوزه مشاوران وزارت اطلاعات را منتشر کرد که متعاقب آن ، در پی شکایت چهار نفر ، روزنامه سلام توقیف شد . آن چهار نفر عبارت بودند از :
۱- محمود احمدی نژاد : فردی که در پی کودتای ۲۲ خرداد ، به قدرت رسید ( استاندار اردبیل )
۲- کامران دانشجو : وزیر علوم در دولت فعلی محمود احمدی نژاد
۳- درویش زاده : نماینده دزفول در مجلس پنجم
۴- حمیدرضا ترقی : عضو ارشد موتلفه و نماینده مشهد در مجلس پنجم