همکاری دولت نروژ با حکومت ایران و اقدام برای بازگرداندن یک پناهنده
پلیس نروژ ، بهنام ، جوانی که مدت هشت سال در نروژ زندگی کرده و در این مدت به درخواست پناهندگی اش پاسخ منفی داده شده بود ، بازداشت کرده است تا در روزهای آینده ، به ایران بازگردانده شود. این جوان ایرانی حدود پنج سال پیش با خانم مورد علاقه اش ازدواج کرده و پس از یک سال صاجب فرزند دختری به نام سوفیا می شود. موضوعی که جای تامل دارد صرف نظر از اینکه بهنام دارای مشکل سیاسی است یا خیر، وجود فرزندی است که قرار است از مهر و محبت پدرش بی نصیب بماند. اینکه هر دولتی والدین فرزند را از او به هر نحوی از انحا مگر در مواردی که برای فرزند خطر افرین باشد، جدا نماید برخلاف موازین حقوق بشر به خصوص کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی و اگر در اروپا زندگی کند برخلاف کنوانیسیون حقوق بشر اروپاست و از طرفی به هیچ عنوان اخلاقی و انسانی نیست که فرزندی را از پدر و مادرش جدا نماییم. در روز یکشنبه در زندان با بهنام ملاقات نمودم، او به شدت از اینکه فرزندش را می خواهد از دست بدهد ناراحت و نگران است و مدت ده روزی است که سوفیا سراغ پدرش را می گیرد و مجبور است در زندان پدر خود را ملاقات کند. در صورتی که بهنام از فرزندش جدا شود و به ایران برگردد این عمل دولت نروژ برخلاف نقض حقوق بشر به حساب می آید. به همین دلیل از دولت نروژ می خواهم که از برگرداندن بهنام به ایران خوداری کرده و زمینه ای را فراهم کند تا بهنام در کنار خانواده اش باشد. همسر بهنام نیز از این موضوع به شدت ناراحت است و گفته است صورتی که همسرم را از دست دهم زندگی ام نابود خواهد شد. این در حالی است که پلیس نروژ مدت ده روز است که بهنام را در بازداشت نگه داشته است، در حالی که بهنام مرتکب هیچ جرمی نشده و محکومیت به حبس نیز ندارد.http://www.mohammadmostafaei.com/2012/08/blog-post.html