هشدار به مشتریان شرکت داتک : شما در تور نهادهای اطلاعاتی هستید


در جدیدترین تحریم های امریکا ، وزارت خزانه داري آمريکا در بیانیه ای ، به نقش شرکت «داتک تلکام» در سرکوب مخالفان در ايران پرداخته وگفته است:  شرکت داتک تلکام اطلاعات کسانی که کوشيده اند تا موانع ايجاد شده توسط جمهوری اسلامی در اينترنت را دور بزنند، در اختيار مقام های دولتی قرار داده است. اين بيانيه همچنين تصريح کرده است که «داتک تلکام» به طور متناوب در آزمايش تجهيزات نظارتی و کنترل با حکومت ايران همکاری کرده است.وزارت خزانه داری آمريکا اضافه کرده است: «داتک تلکام» طی دو سال گذشته  تجهيزات و فناوری لازم برای کنترل و مانيتور کردن کاربران اينترنت، سرويس های ايميل رايج و رديابی فعاليت ها در ايران را فراهم کرده است. وزارت خزانه درای آمريکا همچنين گفته است:داتک تلکام  در صدد است تا از طریق برنامه ریزی خاصی تجهيزات لازم برای رهگیری مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی را خريداری کند.

اطلاعات مرتبط با شرکت داتک :

سایت : www.datak.ir

تلفن : ۸۱۶۸۱

شرکت انتقال داده‌های رهام داتک دارای پروانه PAP به شماره ۳۱۰/۱۲/۱۴۸۷۵ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است .