شهدای جنبش مردمی ایران : شاهرخ رحمانی

شاهرخ رحمانی‌‌ متولد ۲۵ مرداد ۱۳۶۳ ، در ظهر روز ۶ دی‌ ماه ۱۳۸۸ ( روز عاشورا ) توسط ماشین متعلق به نیروی انتظامی ، زیر گرفته شده و به قتل رسید و در تاریخ ۹ دی‌ ماه به خاک سپرده شد . مادر او برای اولین بار با یک رسانه مصاحبه کرده است که در اینجا می توانید بخوانید و بشنوید .