آموزش برنامه ریزی امنیتی برای مبارزه


لازم است که با روشهای مورد استفاده نیروهای حکومت برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن اعتراضات آشنا شویم . این متن به شما کمک میکند که قبل از خارج شدن از خانه ، برنامه ریزی مناسب و دقیق برای تجمع اعتراضی داشته باشید .
برای این منظور ، طرح محرمانه همت را بررسی میکنیم .با شکل گیری تجمعهای اعتراضی ، مسئولیت اصلی کنترل شهر تهران از نیروی انتظامی گرفته شده و به قرارگاه‌های سپاه پاسداران داده میشود . بنابراین هنگام برنامه ریزی ، روشهایی را پیدا کنید که برای مبارزه با نیروهای سپاه پاسداران مناسب باشند .
همان طور که درعکس زیر میبینید ، حفظ امنیت صدا و سیما برای حکومت بسیار مهم است . یکی از هدفهای شما باید تجمع در برابر سازمان صدا و سیما و تلاش برای تسخیر آن باشد .
همان طور که در عکس زیر میبینید ، یکی از راهها ، مسدودکردن خیابان‌ها و معابر است . در زمان تجمع ، در هر خیابانی که هستید ، با هر وسیله ای که میتوانید ، آن مسیر را کاملا مسدود کنید تا هیچ ماشین و موتوری امکان عبور نداشته باشد تا پیوستگی مکانی نیروهای حکومتی را از بین ببرید و در برنامه ریزی آنها تاخیر ایجاد کنید .
همان طور که در عکس زیر میبینید ، در تجمعهای اعتراضی ، عملیات روانی اجرا می‌شود . به عنوان مثال در تجمعها ، با این‌که هیچ خطری مردم را تهدید نمیکند ، نیروهای اجرایی عملیات روانی که در میان مردم پراکنده هستند ، با ایجاد هیاهو و شایعه و حالت ترس ، مردم را به فرار و ترک محل تشویق میکنند .
همان طور که در عکس زیر میبینید ، گسترش اعتراض به شهرها و شهرکهای اطراف شهر تهران ، یکی از آسیب پذیریهای نیروهای حکومتی است .همان طور که در عکس زیر میبینید ، یکی از مسئولیتهای نیروهای حکومتی در اعتراضات مردمی ، تهیه فیلم و عکس است که بعد از بازداشت افراد ، در پرونده شان قرار خواهد گرفت . برای شرکت‌ در تجمع ، ماسک برای پوشاندن صورت ، کلاه برای پوشاندن سر ، شال‌گردن و عینک دودی همراه داشته باشید .
همان طور که در عکس زیر میبینید ، باز هم بر اجرای عملیات روانی تاکید شده است . در صورتی که برنامه ریزی برای شرکت در تجمع اعتراضی را با دوستانتان بصورت گروهی انجام داده اید ، به این مسئله توجه کرده و فریب عملیات روانی را نخورید .
همان طور که در عکس زیر میبینید ، مجروحان در تجمعهای اعتراضی به بیمارستانهای هماهنگ شده منتقل میشوند و بسیاری از آن‌ها در بیمارستان بازداشت میشوند . اگر در حین تجمع کسی مجروح شد ، با صدای بلند درخواست پزشک کنید و حتی‌الامکان به آمبولانسهایی که در این موقعیتها سریع به محل میرسند ، اعتماد نکنید .
همان طور که در عکس زیر میبینید ، در زمان تجمع ، شبکه تلفن‌ همراه و اینترنت در محدوده تجمع به شدت تضعیف شده یا قطع میشود .
 با توجه به این نکته ، لازم است چینش افراد گروه شما در مکان تجمع اعتراضی ، طوری باشد که با کمی پیاده روی ، به دیگر اعضای گروهتان رسیده و پیام را به او منتقل کرده و سپس از وی فاصله بگیرید و به همین ترتیب ، او پیام را به دیگر افراد گروه منتقل کند .
لازم است قبل از شرکت در تجمع اعتراضی ، برآورد مناسبی از نقشه مکان موردنظر داشته باشید که به شما در چینش افراد گروهتان و برنامه ریزی برای فعالیتهایتان ، کمک خواهد کرد .