مزدوران انصار در کرمانشاه

اين افراد به سركردگی صادق اشک‌ تلخ ، مانع از برگزاری کنسرت حسام الدین سراج در شهر كرمانشاه شدند .
همچنین با بستن درب مسجد آيت الله بروجردي ، مانع از برگزاری مراسم ختم اسماعیل ططری ( نماینده سابق كرمانشاه ) شدند . اين افراد در سرکوبهای بعد از كودتای ۲۲ خرداد نقش داشته اند .

تصاویری از صادق اشک تلخ و اعضای گروه انصار در كرمانشاه
http://www.khabaronline.ir/detail/90193/Politics/parties


http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8405290208


http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1126163


http://www.hezbollah-k.com