به یاد احمد خرسند ( شهادت در تابستان ۱۳۶۰ )


گفته‌های پرویز خرسند درباره‌ برادرش احمد خرسند :
با همه‌ی محذوراتی که در آن زمان بود ، مرا شب‌ها مخفیانه به داخل استودیوی ضبط صدای رادیو مشهد می‌برد تا « هابیل و قابیل » را تکه‌تکه بخوانم و کاستی تهیه کنیم ؛ او از تهیه‌کننده‌های مطرح زمان خود بود و این از اثر هابیل و قابیل ، مشهود است . او ، برادرم ، احمد خرسند بود .
همسرش از او خواسته بود بین عضویت در سازمان مجاهدین و او ، یکی را انتخاب کند و احمد خرسند پا بر علاقه‌اش گذاشت و به آرمان‌هایش خیانت نکرد و دریغ که در سال ۱۳۶۰ به حکم علی رازینی ، به اتهام دروغین عضویت در سازمان تروریستی مجاهدین خلق ایران ، به شهادت رسید . 

تصویری از علی رازینی ( قاتل احمد خرسند ) :
علی رازینی ، از تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲۸ معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه است .