نامه‌ی نیروی انتظامی به مدیریت شهرک اکباتان - ۱۳۸۸/۴/۱۷